توهم خود بیمار انگاری یا ترس از بیمار شدن دارید؟

نگران نباشید، خودبیمار انگاری یا ترس از بیمار شدن، فوبیا نیست! خودبیمار انگاری نوعی اختلال علائم جسمانی یا اختلال اظطراب بیماری است. با...

ادامه مطلب