ابزار جراحی که معمولا بعد از جراحی در بدن جا می‌ماند!

بسیاری از مردم که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، بعد از عمل جراحی، بیمارستان را در حالی ترک می‌کنند، که وسیله یا شی جراحی در بدن آن‌ها با...

ادامه مطلب