نمایش ۱ - ۱ کالا از ۱

آلارم شب ادراری حاوی یک سنسور گیره‌ای شکل است که به رختخواب یا لباس زیر و توسط یک سیم به خود دستگاه وصل می شود. این دستگاه‌های کوچک باتری‌خور به یک پد حساس به رطوبت روی لباس‌خواب یا تخت کودک متصل هستند. هنگامی که این پد رطوبت را احساس کند، زنگ هشدار خاموش است. آلارم شب ادراری مجهز به سنسوری است که پس از بازه ی زمانی 10 ثانیه ای پس از رسیدن رطوبت، آلارم را فعال می کند. این دستگاه از طریق شرطی سازی ذهن سبب می شوند از شب ادراری جلوگیری کند.