HTLV1 va 2
، شوهرم من ناقل ویروس HTLV1 va 2 است ، البته آنتی بادی این ویروس هم در خونش مشاهده شده ، من هنوز ناقل نیستم ، اما چون قصد بارداری دارم می خواستم بدانم آیا در این شرایط بارداری برای من در حالی که همسرم ناقل ویروس است مشکلی ایجاد نمی کند و ویروس مورد نظر به جنین منتقل نمی شود . و احیاناً اگر منتقل می شود راه جلوگیری از انتقال آن به جنین چیست ؟ متشکرم
گزارش مکتوب … HTL v1 ايدز نيست ، اشتباه نکنيم!!!

تبعـات روحـي و روانـي ناشـي از ” ايـدز ” در جوامع انساني بر کسي پوشيده نيست ، نداشتن درمان قطعي احتمال مسري بودن ، ترس از طردشدن و مرگ زودرس موجب شده، نام اين بيماري هميشه با ترس و اضطراب همراه باشد .
پيشتر معرفي اشتباه بيماري اچ.تي.ال ( HTL v1 ) که ريشه اي ويروسي دارد در برخي رسانه ها و محافل به عنوان ” ايدزخراسان” موجب ترس و نگراني در ميان مردم منطقه شد تاجاييکه برخي افراد با داشتن کمترين علائم اين بيماري ، با مراجعه به مراکز مشاوره بيماري ها در مشهد ، اطلاعات بيشتري را درباره اين بيمـــاري درخواست کنند .
کيهان آزادمنش ، پژوهشگر بخش هپاتيت و ايدز انستيتو پاستور ايران HTL v1 را ‌نخستين ويروس سرطاني شناختــه شده اي مي داند که با وجــود هم خانواده بودن با ويروس HIV يک تفاوت اساسـي با آن دارد و آن اينست که HTL v1 اختلال عمده‌اي در سامانه ايمني بدن ايجاد نمي‌کند .
از نظر جغرافيايي ، ويروس HTL v1 بطور شايـع در ژاپن ، جزاير کارائيب و آفريقاي مرکزي منتشر است ، در ايران هم HTL v1 ويروس مشهور و اندميـک منطقـه خراسـان ، بويژه خراسان رضـوي و خراسـان شمالي است .
به منظور ارائه جديدترين يافته ها درباره اين بيماري ، نخستين همايش بين الملليHTL v1 و بيمـاري هــاي وابسته ، با حضـور متخصصـان ايمونولوژي ، سرولوژي و ويروس شناسي اواخر بهمن در دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد .
دبير علمـي اين همايش آمار مبتـلايان به اين ويـروس را حدود يک و نيم تا ۳ درصد جمعيت خراسان ( بويژه شهرهاي نيشابور ، مشهد و سبزوار ) اعلام کرد .
رضا بوستاني با بيان اينکه مشهد و نيشابور در مسير جاده ابريشم ، محل رفت و آمد و اسکان بردگان آفريقايي بود ، درباره شيوع اين ويروس در اين مناطق ، اين فرضيه را مطرح مي کند که اين رفت و آمدها در سالهاي دور موجب شد که ويروس HTL v1 به اين منطقه وارد و کلني آن در شهرهاي مسير بجا بماند ، تا جاييکه امروزه شيوع اين بيماري را در منطقه خراسان شاهد باشيم .
او گفت براي شناسايي مبتلايان در مشهد مانند بسيـاري از بانک‌هـاي خون دنيــا آزمايش تشخيص آلودگي احتمالي نمونه ها خون به ويروس HTL v1 بصورت اجباري اجرا مي‌شود .
کارشنـاس عفونت ايدز مرکز بهداشت استان و مسئول مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري مشهد با بيان اينکه ويروس HTL v1 دوره کمون بسيارطولاني حدود ۲۰ تا ۴۰ سال دارد مي گويد : از هر‌۱۰۰ نفر آلوده به اين ويروس ، فقط سه تا پنج نفر به يکي از انواع بيماري ها به عنوان عوارض آلودگي به HTL v1 مبتلا مي شوند که شايع ترين آن ميلوپاتي ، درگيري بافت عصبي و درپي آن نوعي فلج سخت اندام است .
علي حسين پور با اشاره به اينکه در بيشتر مبتلايان به ويروس HTL v1 هيچ گونه علائمي ديده نمي شود و کمتر از پنج درصد مبتلايان ، آن هم پس از مدت طولاني به بيماري هاي خوني يا عصبي دچار مي شوند افزود بايد بجاي ايجاد ترس و وحشت از ويروس که به حاد شدن مشکلات منجر مي شود به دنبال شيوه هاي درست برخورد با اين بيماري انديشيد .
او با اشاره به بار رواني اين بيماري در مبتلايان و خانواده هاي آنان مي گويد گاهي برخي پزشکان ، پرستاران يا کارکنان بيمارستان ها وآزمايشگاه ها با بکاربردن اصطلاح غلط ” ايدزخراسان” موجب مشکلات روحي فراوان براي مبتلايان شده اند .
به همين علت است که بسياري ازمتخصصان معتقدند بيشتر ازتمرکز برروي مناطق شيوع و بالابردن حساسيت و ترس مردم نسبت به اين ويروس ، بايد براي پيشگيري از انتقال بيماري و جلوگيري از پيشرفت آن ، آگــاه سازي عمومي را در دستور کار قرار داد .
معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد هم مي گويد HTL v1 از معدود ويروس هايي است که به شکل ذره ويروسي آزاد و فقط ازطريق انتقال سلول هاي آلوده به ويروس از فرد مبتلا منتقل مي شود بنابر اين انتشار آن به سرعت انتشار ويروس ايدز نيست و پيشگيري از شيوع آن هم ساده‌تر از ويروس HIV است.
به گفته جليل توکل افشاري ، ويروس HTL v1 از راه هوا و با دست دادن و تماس هاي عادي منتقل نمي شود و فقط از راه خون ، ارتباط جنسي ( بويژه از مرد به زن ) و شير مادر سرايت مي کند .
او مي گويد : از آنجا که اين ويروس با علائم و عوارض بسيار حادتر از افراد بالغ در نوزادان بروز مي کند پيشگيري از انتقال اين ويروس به نوزادان از مهمترين مسائل است .
بوستاني پزشک متخصص هم با بيان اينکه HTL v1 با وجود حرکت آرام بدون عارضه نيست مي گويد : در کمتر از چهار درصـــد مبتلايان ۲ بيماري اصلي و چند بيماري فرعي عارض مي شود که يووييت و درماتيت عفوني از آن جمله است .
او ، درباره علائم اين بيماري مي گويد: اولين علامت ابتلا به ويروس HTL v1 بروز اختلالات هنگام راه‌ رفتن است ؛ اختلال ادراري ، پيشرفت بيماري به سمت اعضاي فوقاني بدن و احتمال بروز نوعي حالت فلجي به اشکال مختلف از ديگر علائم ابتلاي به اين ويروس است .
اين پزشک متخصص گفت اين بيماري درمان قطعي ندارد و با تجويز دارو تا حدودي عوارض و علائم ناشي از آن بهبود مي‌يابد و در شرايط حاضر نمي‌توان اين بيماري را ريشه‌کن کرد .
حسين پور مسئول مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري مشهد هم با بيان اينکه هيچ درمان مداخلـه اي بــراي ابتداي ورود ويروس حاد نداريم معتقد است که آموزش، مهمترين اصل براي پيشگيري از انتقال اين بيماري به ديگران است و بايد اين بيماري بومي را از نظر سرايت کنترل کرد .
رييس نخستين همايش بين المللي HTL v1 مي گويد اين ويروس از ۲۰ سال گذشته درايران منتشـر شد و تلفاتي هم داشته است و اين درحاليستکه از ۱۳۷۲ تاکنون جمعيت مبتلايان ، کاهش نيافته است .
محمدمهدي اعتمادي گفت به علت قرارگرفتن HIV و HTL v1 در خانواده رترو ويروس ها (Retroviridae) و رابطه ميان آنها ، براي همه مواردي که از نظر HTL v1 مثبت هستند بررسي آلودگي احتمالي به ويروس HIV توصيه مي شود .
اين پزشک متخصص مي گويد با اين وجود بايد بدانيم همانطور که امروزه مي توان با HIV زندگي کرد، با HTL v1 هم مي توان زندگي کرد .

بنده هم با نظر خانم مرجان مبنی بر مراجعه به متخصص تاکید دارم.