دسته: قلب و عروق

قلب و عروق درد قلب

درد قلب

قلب و عروق تغییرات بدن بعد از سکته قلبی

تغییرات بدن بعد از سکته قلبی

قلب و عروق احساس کردن ضربانی مثل ضربان نبض زیر پوست

احساس کردن ضربانی مثل ضربان نبض زیر پوست

قلب و عروق مصرف مستمر قرص الپرازولام برای افتادگی دریچه میترال

مصرف مستمر قرص الپرازولام برای افتادگی دریچه میترال

قلب و عروق درد سمت راست قفسه سینه

درد سمت راست قفسه سینه

قلب و عروق تشخیص MI

تشخیص MI

قلب و عروق روزه گرفتن براي افرادي كه پرولاپس درچه ميترال دارن ضرر داره !!

روزه گرفتن براي افرادي كه پرولاپس درچه ميترال دارن ضرر داره !!

قلب و عروق اسپاسم و گرفتگي سمت چپ سينه

اسپاسم و گرفتگي سمت چپ سينه

قلب و عروق درد در ناحيه زير سينه چپ

درد در ناحيه زير سينه چپ

قلب و عروق آیا من اسپاسم دارم یا مشکل قلبی یا …؟

آیا من اسپاسم دارم یا مشکل قلبی یا …؟

در حال حاضر به دلیل انبوه بودن سفارشات ، امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد
برای سفارشات عمده بیمارستانی و داروخانه ای اینجا کلیک کنید
//