مصرف مستمر قرص الپرازولام برای افتادگی دریچه میترال

من افتادگی دریچه میترال دارم. پارسال که رفتم دکتر بهم پروپرانولول و آلپرازولام دادن. یه دوره مصرف کردم و دوباره رفتم دوباره همین قرص ...

ادامه مطلب

روزه گرفتن براي افرادي كه پرولاپس درچه ميترال دارن ضرر داره !!

مدتي هست كه دقيقا يك نقطه از قلبم به شدت براي چند ثانيه تير مي كشه . اين درد ربطي به عصبي بودنم نداره و حتي زماني كه در ارامش و استرا...

ادامه مطلب