سوالی دارید؟

دسته: شکستگی و استخوان

شکستگی و استخوان ضايعه استخواني در کمر

ضايعه استخواني در کمر

شکستگی و استخوان دست + کتف

دست + کتف

شکستگی و استخوان حرکت نکردن انگشت

حرکت نکردن انگشت

شکستگی و استخوان برآمدگي استخوان مچ

برآمدگي استخوان مچ

شکستگی و استخوان برامدگی مهره های ستون فقرات و…

برامدگی مهره های ستون فقرات و…

شکستگی و استخوان درد کمر و پا و پیشنهاد عمل جراحی

درد کمر و پا و پیشنهاد عمل جراحی

شکستگی و استخوان رفع گودی کمر ارثی(مادرزادی)

رفع گودی کمر ارثی(مادرزادی)

شکستگی و استخوان درد پنجه ي پا

درد پنجه ي پا

شکستگی و استخوان عمل پرانتزی پاها

عمل پرانتزی پاها

شکستگی و استخوان درد ناگهاني در ناحيه كمر

درد ناگهاني در ناحيه كمر

همین حالا تماس بگیرید : ۱۴۰۱ ۹۱۰۱ – ۰۲۱
۴۶ ۳۶ ۴۲۱ - ۰۹۱۲       ساعات پاسخگویی و مشاوره رایگان ۹ الی ۱۷