سوالی دارید؟
سوالات پزشکي خس خس سینه؟؟؟

خس خس سینه؟؟؟

سوالات پزشکي آمبولی ریه

آمبولی ریه

سوالات پزشکي برونشیت حاد

برونشیت حاد

سوالات پزشکي مشکل تنفسی

مشکل تنفسی

سوالات پزشکي درد هنگام نفس کشیدن و خلط

درد هنگام نفس کشیدن و خلط

سوالات پزشکي چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟

چرا انسان در خواب سرفه و یا عطسه نمی کند؟

سوالات پزشکي سرفه شدید

سرفه شدید

سوالات پزشکي اه کشیدن برای راحتی تنفس

اه کشیدن برای راحتی تنفس

سوالات پزشکي سرفه هاي صبحگاهي شديد وگاهي مشاهده خلط خوني

سرفه هاي صبحگاهي شديد وگاهي مشاهده خلط خوني

سوالات پزشکي تنگی نفس وبرونشیت

تنگی نفس وبرونشیت

همین حالا تماس بگیرید : ۱۴۰۱ ۹۱۰۱ – ۰۲۱
۴۶ ۳۶ ۴۲۱ - ۰۹۱۲       ساعات پاسخگویی و مشاوره رایگان ۹ الی ۱۷