گوشت هاي اضافه
من در ناحيه صورت و گردن گوشت هاي اضافي دارم كه به صورت كوچك و دايره شكل هستند البته پدرم نيز اين مورد را دارند
ميخواستم ببينم براي برداشتن اينها بايد چيكار كنم ؟ با عمل يا با دارو ؟
برداشتن خال بصورت سوزاندن ( با دارو ) و جراحی و لیزر انجام می شه که ویزیت حضوری توسط متخصص پوست با در نظر گرفتن نوع خال و هزینه و … تعیین می کنه از کدوم روش استفاده شود