گلودرد چرکی ماهیانه
من مدتی است که در ناحیه گلو دچار جوشهای چرکی میشوم واین مورد به صورت دوره ای ماهی یکبار تکرار میشود البته این موضوع بعداز نامزدی برایم پیش امده ممنون میشم کمکم کنید که بدانم مشکل چیست وباید چه ازمایشی انجام دهم ایا میتونه مربوط به رابطه جنسی دهانی باشه البته با مصرف چرک خشک کن وزدن پنیسلین برطرف میشه
برای بیماری بصورت مزمن حتما به پزشک مراجعه کنید-آزمایش cbc نخستین اقدام لازم است