کیست مویی
درقسمت ناف وجود ترشحات و خروج مو به چه علت ميباشد؟

آيا نام اين بيماري کیست مویی است يا چيز ديگري است؟

لطفا عوارض و راههاي درماني توضيح فرمائيد.

حتما برای معاینه به جراح مراجعه کنید.