کوچک کردن شکم
لطفا حرکات ورزشی مخصوص آب کردن و کوچک کردن شکم را به اینجانب معرفی فرمایید.
از روشهای جراحی مثل لیپوساکشن هم می توان جهت کوچک نمودن شکم استفاده نمود ولی باید توجه داشت که این روشها ممکن است عوارضی نیز در بر داشته باشد . در این روش به وسیله شکاف کوچکی که زیر خط شورت داده می شود ( برای عدم وجود زخم در محدوده دید ) وسیله مکنده وارد شده و چربیهای زاید در نواحی شکم و رانها خارج می گردد .