کشیدگی مکرر تاندوم پا
من از سن ۱۲ سالگی تا کنون که ۲۹ سال دارم مرتب دچار کشیدگی تاندوم در ناحیه مج پای راست و چپ میشوم یعنی بار اول پایم پیچ خورد ولی گچ نگرفتند و از آن به بعد تقریبا هر سال یا یک سال در میان به این درد مبتلا میشوم و باید ۲۰ روز پایم را گچ بگیرم و بعد هم ۱۰ جلسه فیزیوتراپی بروم تا بعد از حدود ۲ ماه پایم خوب بشود و این اتفاق بیشتر برای پای راست من می افتد که با کوچکترین پیچ خوردگی یا تحریک دچار کشیدگی تاندوم پا میشوم و واقعا از این وضعیت خسته شده ام.
آیا راهی برای تشخیص مشکل اصلی پای من وجود دارد؟
آیا این مشکل قابل درمان است تا دیگر به این حالات دچار نشوم؟
آیا با جراحی میتوان از این مشکل رهایی پیدا کرد؟ چون من واقعا خسته شده ام.
با توجه به شرح حالی که ذکر نمودید، شاید عدم درمان مناسب در اولین بار و یا ساختار آناتومیک ناحیه مذکور در شما باعث این مشکل شده باشد. به نظر من بهترین راه مراجعه به یک ارتوپد برای انجام معاینه و تصویربرداری می باشد.