کبود شدن انگشت و تنگی نفس
مدتی هست خواهر نامزدم به یک بیماری دچار شده اند که به دلیل کوچک بودن شهرستان ما هیچ دکتری علت آن را نمی داند
ایشون ۳۸ سالشون هستند و ۳ فرزند دارند
مدت یک ماهی هست که دچار سردردهای شدیدی می شوند که همراه با آن انگشت سبابه دست چپ شان به شدت درد می گیرد و کبود و گاهی سفید می شود و طی مقایسه آن با انگشت سبابه دست راست کمی نازک به نظر می رسد
جدیدا حدود یک هفته ای هم هست که به آن سردردها و ناخن دردهای شدید تنگی نفس نیز اضافه شده است… که ما حتی مجبوریم ایشان را به بیمارستان برسانیم و اکسیژن وصل کنند و آمپول آرامشبخش تزریق کنند
حال از شما تقاضا دارم با توجه به شرح وضعیت ایشان تشخیص شما چه می باشد.
ایشان کمی نیز اضافه وزن دارند
احتمال مسمومیت وجود داره!
باید چیزهای بیشتری از ایشون بدونید. آیا از موقع بروز مشکل فراموشی های موردی نداره، یا ریزش غیر عادی مو.
موقع راه رفتن تو کف پاها احساس سوزش نداره؟
صداش خشدار نشده یا موقع بلع غذا دچار سرفه های مکرر نمیشه؟
پایین بودن تعداد پلاکت تو آزمایش خون هم میتونه یه فاکتور مسمومیت فلزی باشه.