چرک کنار ناخن پا
سلام ناخنهای شصت پاهایم علیرغم اینکه خوب باناخنگیرمیگیرم باز شاهد آن هستم که بعد از مدت کوتاهی کنارش چرک کرده و دردناک میشود دکترمیگوید بکشید امااز آشناها اینکار را کرد اما وقتی که ناخنش در آمد باز همانطور شد لطفا راهنماییم کنید
از محلول بتادین استفاده کنید من هم یه مدت اینطور بود
و با استفاده از بتادین بهتر شد
البته اگه زخمی نیستش
چون من شنیدم که از بتادین نباید روی زخمهای تازه استفاده کرد
برای اینکه از عفونت بیشتر جلوگیری بشه یا قارچ پوستی نگیرید
بهتره هرروز بعد از کار یا موقع هایی که بین انگشتای پاتون عرق کرده پا رو به خصوص
لا به لای انگشتای پاتون رو خوب بشورید و بعد خوب خشک کنید