پریتونیت اولیه
من اطلاعاتی در مورد پریتونیت اولیه می خواستم.علت ابتلا به پریتونیت اولیه چیست.
من به دنبال مسمومیت حاملگی شدیدی که داشتم دچار پریتونیت اولیه شدم وتمام شکم من پر از عفونت و چرک شده بود و با جراحی و بعد استفاده از انتی بیوتیک مداوا شدم ولی علت آن مشخص نبود.علت ابتلا من به پریتونیت اولیه چه می تواند باشد
پریتونیت به دو دوسته کلی عفونی و غیر عفونی تقسیم می شود. پریتونیت عفونی می تواند به دلیل ورود میکروارگانسیم عفونی از خارج بدن مثل ضربه، ورود شی نوک تیز به شکم و … رخ دهد و با پاره کردن پریتوئن (که احشای داخل شکمی را در برگرفته) به حفره شکم وارد شود. پاره شدن پرینوئن می تواند بدون عامل خارجی نیز رخ دهد و ارگانهای داخلی دچار پارگی شوند. همچنین نوعی از پریتونیت به طور خودبخودی رخ می دهد و یا به دنبال یک عفونت سیستمیک شدید ایجاد می شود.
در شما با توجه به حاملگی که داشته اید می تواند پارگی کیست تخمدانی و یا آپاندیسیت عامل ایجاد پریتونیت باشد، البته سایر علل هم نمی توان رد نمود.
من آپانتکتومی شده بودم و تابه حال اصلا کیست تخمدان نداشتم .این مسمومیت حاملگی چه ارتباطی می تواند با پریتونیت داشته باشد.پریتونیت من به حدی شدید بود که تمام روده های من تاول زده بود و به این علت نادر من case reportشدم.
مسمومیت در حاملگی که اصطلاح پزشکی آن پره اکلامپسی یا اکلامپسی گفته می شود، به دنبال افزایش فشار خون در حین حاملگی ایجاد می شود. موارد شایه در ایجاد پریتونیت را من در بالا ذکر کردم، با توجه به اینکه مورد شما به عنوان Case Report مطرح شده یعنی موردی بوده که برای پزشکان هم جالب بوده است؛ پس نمی توان بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد پرونده شما اظهار نظر کرد. اما شاید مورد زیر اتفاق افتاده باشد.
یکی از انواع شدید پره اکامپسی سندرم HELLP است که در آن پره اکلامپسی همراه با همولیز، افزایش آنزیمهای کبدی و کاهش تعداد پلاکتها ایجاد می شود. در برخی از این موارد ممکن است هماتومی در کبد ایجاد شده و پاره شود که با توجه به توضیحات قبلی می تواند علت پریتونیت باشد.