پارگی مویرگ پا
از چندی پیش در قسمتهای مختلف پاهایم مویرگهای ریزی به رنگ بنفش و آبی کبود دیده می شد که اکنون احساس می کنم تعداد آنها بیشتر و روند پیدایش چنین پارگی و کبودی هایی سریعتر شده است حالا می خواهم بدانم راه درمان آنها چیست و آیا توسط لیزر می توان آثار آنها را از بین برد؟
ممکن عروق پای شما دچار واریس شده باشند، بهتر است توسط یک جراح مهاینه شوید تا در صورت لزوم درمانهای لازم مثل جوراب مخصوص برای شما تجویز شود.