يك زائده در مقعد
يه زائده كنار ورودي راه مقعد ايجاد شده كه همراه با يكم درد خفيف هست.يكم شبيه زائده هاي گوشت اضافه هستش ميخواستم كمكم كنيد كه اين چيه و راه درمانش چيه.
باید معاینه انجام شود.
می تواند برون زدگی هموروئید یا فیشر (شقاق) مقعد باشد، آیا خونریزی از مقعد داشته اید؟