ویروس کرونا را در یک نگاه شکست دهید!(اینفوگرافیک مقابله با کرونا )

ویروس کرونا با هر چیز منفی که همراه خود آورد، باعث شد تا بار دیگر قدر داشته‌هایمان بیشتر بدانیم. اگر توصیه‌های مربوط به سازمان بهداشت جهانی و رسانه‌های اجتماعی را جدی بگیریم، شاید دوباره رنگ روزهایی را ببینیم که با یک فوت همه چیز ضدعفونی می‌شد و با همان دست‌هایی که به همه جا می‌زدیم غذایمان را می‌خوردیم و از دنیای ماسک و الکل و محلول و قیمت‌های عجیب سر به فلک زده آن‌ها به دور بودیم. اما حالا فهمیدیم که سلامت ما در گروی سلامت عزیزان و اطرافیان‌مان است و برای اینکه عزیزان‌مان در خطر نیفتند اول از همه باید مراقب سلامت خودمان باشیم.