ویروس در منی
سرماخوردگی شدید و طولانی آیا ممکنه ویروسش وارد منی مرد بشه وناقل باشه مخصورای زن حامله وجنین خطرناک نیس؟

خیر