ورم مچ پا
سلام.علت ورم مچ پا و دردناکی آن چیست؟
دوست گرامی علل متفاوت و زیادی داره از قبیل:
– نوع کفش.
– فشار زیاد روی مچ پا.
– سایز جوراب مصرفی.(منظورم تنگ بودنشه)
– پیچش ناگهانی مچ پا.
– پس از مدت زیادی رکود ،به ورزش روی آوردن بدون نرمش های اولیه.
– زیاد ایستادن.
– وزن زیاد.
– ضربه خود آگاه و یا نا خود آگاه به مچ.
و ….
به هر حال اگر از موضوعات فوق نبود و ظرف چند روز خوب نشد حتماً به یک متخصص اورتو پد مراجعه کنید.