واکسن
سلام من متولد ۶۸ هستم می خواستم بپرسم شما میدونید چرا به تمام متولدین ۶۸ هپاتیت زدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خخواهش می کنم بگید خیلی نگران هستم
چرا فقط ما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این یک طرح کشوری است( باتوجه به شیوع بالای هپاتیت در کشور )
این فقط شما نیستید که واکسینه میشوید سالهای بعدی گروه های سنی بعدی هم ملزم هستند-
در دوران نوزادی شما واکسن هپاتیت نزده اید(کاری که چندین سال است انجام میشود)و این طرح تا زمانی که به افرادی برسد که در نوزادی واکسن هپاتیت زده اند ادامه دارد