واکسن های سل
ا سلام.واکسن هایی که امروزه برای سل مورد استفاده قرار میگیرند کدام هاهستند و کدام ها در بارداری ممنوعیت دارند و به جای آنها چه واکسن هاییمورد استفاده قرار میگیرد؟منظورم واکسنیه که امروزه به جای واکسن سل ازش استفاده میکنند و قدرتش ۱۰% بالاتر از واکسن امروزیه اسم واکسن هامثل ب ث ژ و؟؟؟؟؟؟
واکسن سل
هنوز واکسني که به طور موثر از سل ريوي پيشگيري کند، وجود ندارد. واکسن BCG (باسيل کالمت گورين) در سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰هجري شمسي) ارائه شد. همان طوري که پيش از اين نيز اشاره شد، اين واکسن از دو فرم بسيار کشنده سل در سال هاي اوليه زندگي جلوگيري کرد، ولي در پيشگيري از سل ريوي در بالغان ناتوان است. BCG، ۸۰ سال پيش عرضه شد و از آن زمان تاکنون در سراسر دنيا استفاده مي شود. واکسن از راه ضعيف سازي ميکروب سل گاوي (مايکوبکتريوم بويس) به دست مي آيد و از راه تلقيح داخل جلدي تجويز مي شود. شديدترين اشکال سل موسوم به سل ارزني و مننژيت سلي با اين واکسن قابل پيشگيري است و پزشکان اين واکسن را در دوران کودکي (بدو تولد) توصيه مي کنند. BCG، بي خطرترين واکسن شناخته شده است.
داروهاي سل
درمان موثر بيماري از دهه ۱۹۴۰ در اختيار است. در حال حاضر بيماران به آساني با درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقيم (موسوم به DOTS) بهبود مي يابند. داروهاي شايع مورد استفاده ريفامپين، ايزونيازيد، استرپتومايسين، اتامبوتول و تعدادي داروي ديگر است در مورد بارداری اطلاعی ندارم