واکسن آبله مرغان
من دختری ۲۰ ساله هستم ۲ روز است که علائم آبله مرغان در من ظاهر شده اما تمام مریضیم یک طرف و ترس از اینکه خدایی نکرده در آلت تناسلیم دانه ای ایجاد شود یک طرف…کمی در محل آلت تناسلیم احساس درد میکنم آیا امکان ایجاد دانه هست؟….با توجه به اینکه من مجرد هستم آیا ایجاد دانه در قسمت های داخلی آلت تناسلیم به پرده بکارتم آسیب میزند؟
من هم در سن ۲۶ سالگی آبله مرغان گرفتم. اونم از نوع بسیار سخت و شدیدش.
زیر ناحیه شکمم هم یکی- دو تا دونه زد که بعدن خوب شد – اگه منظورتون دانه زدن در داخل واژن و از این طریق آسیب رسیدن به بکارت هست !!!! ضمن اینکه بعید به نظر میرسه ! باید بگم که در مورد من هم اتفاق نیفتاد..