هاله قهوه اي رنگ اطراف پستان
من احساس ميكنم هاله قهوه اي رنگ اطراف نوك پستان من زياد است آيا راهي براي كمتر شدن و يا كمرنگ شدن اين هاله وجود دارد؟البته به غير از جراحي!!!
هاله قهوه ای دور نوک پستان ( آرئول ) جنبه ژنتیکی دارد و اندازه آن به ساختار پستان شما مرتبط است. شما چگونه زیاد یا کم بودن آن را تشخیص داده اید. همانطور که ساختار بدنی (رنگ چشم و مو، فرم بدن و …) در شما ممکن است همانند خیلی از افراد دیگر نباشد، این قسمت هم متفاوت خواهد بود.