نقش لوزه در بدن؟
لطفا بفرمایید که نقش لوزه ها در بدن چیست؟
حلقه لنفاوی در مدخل حلق و دهان متشکل از لوزه های زبانی، لوزه های کامی و لوزه سوم (آدنوئید) در پشت بینی بوده که به لحاظ نوع بافت و عملکرد یکسان می باشند. لوزه های کامی که در معاینه دهان در دو طرف انتهایی حلق قابل رؤیت است، حجیم ترین بافت لنفاوی در حلقه والدیربوده که برخلاف سایر لوزه ها دارای کپسول بافتی می باشد و لوزه سوم یا آدنوئید در مدخل ورودی بینی به فضای حلق در قسمت خلفی بصورت تجمعی از بافت لنفاوی می باشد که ارتباط نزدیکی با مجرای شیپوراستاش (مسیر تهویه گوش میانی) داشته و معمولاً در معاینه عادی غیرقابل رؤیت است
به طور کلی نقش لوزه ها به عنوان جزئی از سیستم ایمنی عمدتاً درسنین ۴ تا ۱۰ سالگی بوده و بعد از تغییرات بلوغ کمرنگ می شود. به همین جهت عفونتهای لوزه از شایعترین عفونتهای رایج دوره طفولیت بوده که اغلب ناشی از عوامل ویروسی می باشد ولی در انواع میکروبی، مخصوصاً نوع “استرپتوککی” از اهمیت خاصی برخوردارند. زیرا عوارض خطرناکی چون تب رماتیسمی، مخملک و عفونت کلیه ها را در پی دارند و لازم است درمان به موقع و کامل انجام شود.