نتايج ازمايش کودک ۳/۵ ساله
پسرم سه سال ونيم دارد وجواب آزمايشش به شرح زير است ايا به مشكل خاصي دچار است؟wbc4/4 neu#1/4 neut%31/7 lymp%54/6 mono%10/8 rbc4/72 hgb12/1 hct36/4 mcv77/2 mch25/7 mchc33/3 rdw12/8

اعداد و ارقام حالت طبيعي رو نشون ميدن به جز مورد mono كه بيشتر از حد معمول هستش در حال حاضر ۱۰/۸ % هستش كه حد نرمالش ۱ تا ۲ بايد باشه.
اگر بيماري پسر شما همراه با تب باشه… يه خورده جاي نگراني داره و حتماً بايد به يه متخصص مراجعه كنيد و جواب آزمايش رو نشون بديد.