نبض در ناحیه آئورت شکمی
من ۲۴ ساله مدت ۳ ساله در ناحیه شکمی آئورت نبض شدید دارم احساس سفتی ودرد -تپش شدید قلب -فشار ۱۴ روی ۹٫۵ نبض ۱۳۰بالا-تا حالا پرانول خوردم -الان پیش قلب رفتم به من متورال ۵۰ دادند ۱ هفته خوردم حالات فوق بدتر شد درد دست چپ وتخت پشت قبلش نوار گرفت واکو کرد دکتر حین نوار واکو بهم ریخت ولی به من گفت چون وزنت و…(وزنم ۶۷ -قدمم متوسط)لاغری -این نبض شدید شکمی بالا ناف مشکلی نیست در همه هست در شما بیشتر ه (فکر کنم پیچوندم >به دلیل بدنت بیشتر ه-بعد اکو متورال داد خوردم بد تر شدم – الان ۳ وعده پرانول ۱۰ می خورم ولی علایم تغییری نکرده گفتند باید تحت نظر باشید تا یه مدت – فکر می کنم دکتر یک چیزی از من مخفی می کنه- من نه اهله اغراقم نه …. حالم واقعا بده تحمل نبض شدید شکمی ندارم
اين مورد واقعا تخصصيه و خداي نكرده اگر آدم مورد ي رو اشتباه راهنمايي كنه ممكنه نتيجه بدي داشته باشه….
متورال و پروپرانولول هر دو داروي فشار خون هستند ولي اينكه چرا شما ري اكشن بدي بهش داشتيد به شرايط خاص شما بر ميگرده ….
ميتونيد آزمايشتون رو خودتون و يا بهتره از دوستي( و يا مادر ) خواهش كنين كه به پزشك ديگري نشون بدن تا خيالتون از به اصطلاح پيچوندن پزشك اول راحت بشه …
اگر مورد خاصي بود كه نياز به مداخله جدي داشت هيچگاه پزشك شما رو ” نميپيجوند ”
خيالتون رو راحت كنيد تا استرس و فكر و خيال از زندگيتون كم بشه چون خودش به تنهايي ميتونه علائم شما رو تشديد كنه …