ناف ریه
به دستور دکتر عکس قفسه سینه گرفتم که مشخص شد ناف ریه چپ برجسته می باشد.
منظور چیست؟
خطرناکه؟
لطفا شرح حال را کامل بنویسید.
چند سال دارید؟ به چه علت به پزشک مراجعه نمودید؟
۲۲ سالمه و برای تست کلی به پزشک مراجعه کردم.

ایا برجسته بودن ناف ریه خطرناکه؟

عروق ریوی سایه های طبیعی ناف ریه را تشکیل می دهند. یکطرفه یا دو طرفه بودن این برجستگی ناف ریه مهم است. در صورت یکطرفه بودن احتمال وجود توده است. این توده می توان بزرگی غدد لنفاوی و یا موارد دیگر باشد. برای ارزیابی بیشتر معمولا سی تی اسکن انجام می شود.
به نظر من اگر پس از این جواب در عکس قفسه سینه به پزشک مراجعه نکردید، حتما به پزشک برای ارزیابی بیشتر مراجعه نمایید.