مصرف مستمر قرص الپرازولام برای افتادگی دریچه میترال
من افتادگی دریچه میترال دارم. پارسال که رفتم دکتر بهم پروپرانولول و آلپرازولام دادن. یه دوره مصرف کردم و دوباره رفتم دوباره همین قرص ها رو بهم دادن و یه قرص دیگه برای درد معده ام. وقتی قرصم تموم شد دیگه نرفتم پیش دکتر و خودم اینا رو خریدم.
فروشنده داروخانه گفت که مصرف زیاد آلپرازولام باعث کم شدن حافظه میشه. آیا این درسته؟
بهتر است اگر تنش عصبی ندارید، به مرور مصرف آلپرازولام را قطع کنید و این دسته دارویی به دلیل عوارض و وابستگی معمولا در مدت زمانهای کوتاه تجویز می شوند.