مشکل مربوط به دست چپ
مرد و ۳۰ ساله هستم.
مدتیه تو دست چپم و بیشتر تو شونم و بازو و گاهی ساعدم احساس خستگی زیادی دارم. طوری که حتی نگه داشتن لیوان آب یا مسواک زدن هم خستش میکنه. حتی اگر کاری نکنم باز این احساس رو دارم.
ضمنآ این حسی که دارم طوریه که دوست دارم دستم رو محکم فشار بدم. بعدشم جدیدن حس میکنم با حرکت شونم این وضع بدتر میشه. بعضی وقتها ه کمی هم کتفم درد میکنه.
البته این غلایم رو درست از وقتی دچارش که سر یک موضوعی عصبانی شدم . حالا نمیدونم به خاطر استرسه یا نه.
چون مدت یک هفته ای هم بود که کار با وزنه های سبک رو شروع کرده بودم. و تو حرکتهای خاصی آرنجم صدا میداد و حتی شونه هام گاهی.
ممکنه فقط به خاطر عصبی شدنم باشه ؟ چون درست از همون لحظه این اتفاق افتاد.
اینکه درد ممکنه عصبی باشد اولین احتمال است و با گفته شما شاید دقیقا علت بیماری باشد
صداییی شبیه گشیده شدن دو تکه چوب به هم یا صدای تق از مفاصل نشانگر شروع ساییدگی است پس نیاز به مراجعه به اورتپد دارید اگر از نظر مفصلی پزشک تشخیص دادن مشکلی نیست باید برای بی حسی که توان نگهداری یک لیوان را از شما میگیرد باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید