ماموگرافي
در جواب ماموگرافي يك خانم ۵۸ ساله لنف نودي در آگزيلاري راست وجود دارد چه معنايي دارد؟
به چه منظور ماموگرافی انجام شده است؟ آیا در معاینه بالینی در بافت پستان مشکلی وجود دارد؟ آیا بیمار توده ای لمس کرده است؟ در جواب ماموگرافی در بافت پستان مشکلی وجود داشته است؟
مادرم ۵۳ سال دارد و برای چکاب پیش دکتر رفتن که بهشون ماموگرافی و سونوگرافی دادند که در جواب ماموگرافی چیزی مشاهده نشد ولی درجواب سونوگرافی یک کیست ۱۳mmدیده شده ؟ سوالم از شما اینست که ایا خطر دارد؟ واینکه ایا با قرص رفع میشود ؟
کیست منفرد به صورت توده ای گرد و نرم لمس می شود و سونوگرافی ماهیت آن را تایید خواهد نمود. با نظر پزشک معمولا محتویات کیست آسپیره (کشیده) می شود و با توجه به نوع مایع بیرون آمده در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. این حالت جزو بیماریهای خوش خیم پستان و جای نگرانی وجود ندارد.