لیپوم دست
من از بچگی چربی و کلسترول بالایی داشتم و در شکمم چربی اضافه به صورت لیپوم در امده بود ۳ دفعه
عمل کردم اما دوباره در همان جا چربی در اوردم می خواست بدونم من دوباره باید عمل کنم یا قرصی وجود داره که این چربی را از بین ببره
راهکار صحیح کاهش چربی است چون با توجه به سابقه ای که دارید امکان بازگشت بعد از عمل وجود خواهد داشت.