لیپومی در پایین وداخل کتف راست
لیپومی در پایین وداخل کتف راستم دارم که تقریبا” طول و عرضش ۶سانتی متره در سونو گرافی مشخص شد که ضخامتش ۱ سانتی متره و بسیار سطحیه. بافتش هم بسیار کم تراکمه. خانواده ام بد جوری اصرار دارند که جراحیش کنم آیا شما راهی برای تحلیل دادنش سراغ دارین؟ آیا جراحی مشکلی ایجاد نمی کنه؟ در ضمن من ورزش کار هم هستم و نمی خوام هیچ کدوم از عضلاتم آسیب ببینن.
کار خاصی برای کوچک شدنش نمی توان انجام داد. لیپومها را در مواقعی که مشکل زیبایی یا فشار بر مناطق حساس وارد کنند، جراحی می کنند. اگر جراحی به خوبی انجام شود با عضلات شما هیچ ارتباطی پیدا نخواهد کرد.