فشار خون بالا
آیا فشار خون بالای دختر(۲۴ ساله) و پسر (۲۹ ساله) به طوریکه فشار هر دو حدود ۱۴ روی ۹ است، پس از ازدواج می تواند مشکلی ایجاد نماید و یا عوارضی بر روی فرزند داشته باشد؟؟چنین ازدواجی توصیه میشود؟
در صورت مراجعه به پزشک و مصرف دارو هیچ ایرادی ندارد.