غده در شکم
پدرم۴۶سالش است چندسالي است درنواحي شكم وپهلوهاتاكمر غده هاي به اندازه فندق وثابت وبدون درد داردوجون مشكلي برايش ايجادنكرده دكتر نرفته عامه ميگن غده چربي است حال ميخواهم علتش رابدانم وايادراينده مشكل سازنمي شود
غده های چربی (لیپوما – Lipoma) تجمعی از سلولهای چربی هستند و معمولا در بافت زیر جلدی و در نواحی مختلف بدن دیده می شوند . لیپومها در هر سنی قابل مشاهده هستند ولی معمولا در سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی برای اولین بار مشاهده می شوند . این غدد که رشد آهسته ای دارند ، همیشه خوش خیم بوده ، دردناک نیستند ، گرد و قابل حرکت می باشند و در لمس نرم احساس می شوند .
بهترین روش برخورد با این غدد این است که کاری به آنها نداشته باشیم مگر اینکه به سرعت رشد پیدا کنند و یا اینکه دردناک شوند . درمان از تزریق استروئید داخل غده تا برداشتن آن به طریق جراحی امکان پذیر می باشد.