عکس رنگی از رحم
من حدود ۶ سال است که ازدواج کرده ام و نزدیک به یک سال است که تصمیم به بارداری دارم . ولی با توجه به طبیعی بودن آزمایشات خودم و همسرم تاکنون بارداری اتتفاق نیافتاده است .هفته گذشته یک عکس رنگی از رحم داشتم که جواب آن عبارت بود از :
{ چینهای پالمیت در کانال سرویکس نمایان ؛ ناحیه ایسم طبیعی است .در کلیشه اول رحم هیپرانتی فلکسیون و لاتراورسین بطرف راست داشته که پس از کشش رحم متمایل به طرف راست تصویر شده است . اندازه کاویته رحم طبیعی است . ماده حاجب از رحم وارد لوله های رحم شده است . ماده حاجب از هردو لوله رحم وارد فضای پریتوان شده و باز است . در کلیشه کنترل که پس از ۳۰ دقیقه گرفته شده هر دو لوله رحم باز و خروج ماده حاجب از لوله ها نرمال است. }

خواهشمندم لطفا نظر خودتون رو در مورد جواب عکس بدید . و اینکه آیا برای بارداری نیاز به اقدام خاصی هست یا نه ؟

نتیجه تصویر برداری طبیعی است و از لحاظ مسیر رسیدن تخمک به اسپرم مشکلی وجود ندارد، اگر سایر ارزیابیها هم نرمال بوده، ممکن است جزو آن دسته زوجهای سالمی باشید که هیچ دلیلی برای نازایی آنها وجود ندارد.