عمل آشالازی و تورکس…..؟
بیماری۴۷ ساله تحت عمل جراحی تورکس و آشالازی(۶سانتی) قرار گرفته.بعد از عمل چه رژیم
غذائی را تو صیه میکنید؟(۳ ماه از عمل گذشته)
معمولا پس از عمل به مدت کوتاهی محدودیت رژیم غذایی به صورت مایعات و غذای نرم برای فرد تجویز می شود و پس از آن می تواند به رژیم غذایی معمول خود برگردد.
البته بهتر است برای این مورد با یک متخصص جراحی مشورت نمایید.