علایم آلودگي به ايدز چند روز بعد از ورود ویروس به بدن معلوم می شود؟
وقتي ويروس ايدز وارد بدن شود بعداز جه مدت علائم بروز ميكند وخود را در بدن نشان ميدهد؟

در قسمت جستجو واژه “ایدز” رو سرچ کنید مطالب مفیدی رو در اختیارتون قرار میده.
ایدز یک دوره پنهان داره که ۳ الی ۶ ماه طول میکشه و معمولا بعد از این دوره اولین علائم بروز میکنه.
البته این دوره با توجه به مکانیزم بدن افراد متفاوته ولی عموما همون ۳ الی ۶ ماهه.