عفونت بر روی پوست زیر ستون فقرات
من چند روزیست که متوجه درد شدید در هنگام نشستن در قسمت زیر ستون فقرات در پشتم شدم . دقیقا در محل برخورد دو باسن و درون شکاف باسن در انحنای بالا زیر ستون فقرات. حالتی مثل بریدگی و عفونت در آن دیدم که خون کمی هم مشاهده می شود ولی بشدت درد دارد (البته فقط در بعضی حالت ها مانند نشستن) همچنین این عفونت بد بو هم شده بود . بعد از اینکه آنرا شستم تقریبا دردش کم شد ولی باز دوباره به حالت قبل برگشت . در ضمن من وقت زیادی در روز پشت کامپیوتر می نشینم آیا احتمال داره از این باشه ؟ و وزنم هم تقریبا زیاده؟
ممکن است به بیماری پیلونیدال دچار شده باشید که قبلا درباره آن صحبت شده است، برای معاینه به جراح مراجعه نمایید.