صدای فک در ناحیه بناگوش
می خواستم بدانم علت صدای فک در ناحیه بناگوش چیست و آیا راه درمانی وجود دارد؟ اگر وجود دارد بنده را راهنمایی کنید؟
اگر صدای تق تق احساس میکنید شایدکطلب زیر برایتان مفیدباشد:
صدای تق تق یا کلیک مربوط به بر هم خوردن ترتیب داخلی مفصل گیجگاه فکی است (berangement Internal) در اثر جابه جایی قدامی بالشتک (Disk) مفصل با کاهش باز شدن دهان عارض می شود. بیماری که بدون درد و بدون اختلال آرواره ای داشته باشد به درمانی نیاز ندارد و برای آنها که با این علا مت درد هم داشته باشند داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (مثل آسپیرین و بروفن) تجویز می شود و به همراه آن شل کننده، ماهیچه ای برای انقباض ماهیچه پتریگوئید داده می شود و تمام اینها توسط پزشک متخصص (گوش و حلق و بینی یا جراح فک و صورت) تجویز می گردد و اگر صدای کلیک با این تمهیدات برطرف نشد بالشتک مفصلی (دیسک) را می توان از طریق جراحی در جای اصلی خود قرار داد (دیسکوپلا ستی)