شنیدن صدای اضافی
آقای دکتر من وقتی اطرافم شلوغ و سرو صدا باشد در داخل گوشم یک نوع صدای را حس می کنم که خیلی برام اذیت کننده است و از فضای ساکت و ارام خیلی خوشم میاد در ضمن اصلا مشکل شنوای قبلا نداشتم و یک مشکل دیگر که من دارم اینه که در فضای بیرون از خانه شاد هستم مثلا در دفتر کار با دوستان و رفیقانم ولی در محیط خانه ارام و کم حرف که بعضی ها ازینکه من در محیط خانه کم حرف و ساکت می مانم راضی نیستند خواهش می کنم راهنمای ام کنید
احتمال دارد که مشکلی در گوش شما به تازگی ایجاد شده باشد و بهتر است به یک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید تا با صلاحدید ایشان نوار گوش از شما گرفته شود. این مشکل احتمالا به خوده شما بازمی گردد، می بایست محیط خارج و داخل خانه را مورد ارزیابی قرار دهید و علت شادمانی در خارج و عدم آن را در داخل خانه پیدا کنید.