شناسایی نوع انگل
من از دو سال پیش در بعضی مواقع چیزهایی جامد و شیری رنگ (مقداری بزرگتر از دانه برنج) از راه حلق دفع می کنم (به محیط گلو و دهانم می آید.)
احساس می کنم نوعی انگل یا تخم انگل است. اگر امکان داره راهنمایی بفرمائید که چه نوع انگلی هست
ضمنا سالها پیش کیستِ ژیاردیا داشتم که با درمان دارویی برطرف شد
دوست گرامی تا به حال کشت حلق دادید ؟
این مواد سفیدی که از حلق شما به دهان میاد آیا بوی خاصی هم دارد؟