شدت گرفتن درد معده موقع فعالیت
من بخاطر معده درد شدید موقع فعالیت
رفتم اندوسکوپی شدم
دکنر نتشخیص خراش مری و ریفلاکس داد
داروی پنتوپرازول ۴۰ روزی ۲عدد
کلیدینیوم سی روزی۳ عدد
دومپریدوم روزی ۲ عدد به مدت یکماه
وقتی دارو میخورم و فعالیت ندارم حالم خوبه درد ندارم
اما امان از روزیکه فعالیت داشته باشم و کار کنم از معده درد گریم میگیره
سوال من اینه بخاطر داروهامه؟
یعنی داروهام کمه
چون از کار و زندگی میفتم
صبح م که از خواب بیدار میشم گلو درد دارم نشون میده هنوز ریفلاکس دارم ولی
غذا میخورم خوب میشم
پیشنهاد می کنم از قرص گیاهی شیرین بیان با نام د-رگلیس استفاده بفرمایید.