شب ادراری کودک ۶ساله
من یه پسربرادردارم که ۶سالشه ولی متاسفانه شب ادراری داره خواهشمنداست مراراهنمایی فرمایید
شب اداری درسته چیزی که نزد ما ناهنجاری حساب میشه و میشه گفت در این سن هم طبیعی خودتون را ناراحت نکنید سعی کنید که به طور مرتب به برادر زادهتون تذکر ندین چون خود اینکار باعث یه شک روانی میشه وباعث بدتر شدن موضوع میشود واین موضوع به خودی خود خوب میشه وجای نگرانی نیست ولیاگر زیاد اصرار دارید میتونه به یه پزشک متخصص اطفالویا یک روانپزشک مراجعه کنید دارو داره و خیلی راحت درمان میشه