سک سکه؟؟؟
علت سک سکه چیست؟روشهای درمان؟؟؟
سک سکه حالتی خوش خیم و گذارست که تمامی افراد به آن مبتلا شده اند . فقط در مواردی خاص ممکن است طول بکشد و فرد را دچار عوارضی مثل : سوء تغذیه ، کاهش وزن ، خستگی ، کاهش آب بدن و بی خوابی کند.
سک سکه یک حالت غیر ارادی بوده که طی آن دیافراگم و عضلات بین دنده ای دمی حین عمل دم منقبض شده و با بسته شدن گلوت پایان می پذیرد. رابطه جنسیکه معمولا بین ۴ تا ۶۰ بار در دقیقه اتفاق می افتد و در برخی افراد این زمان طولانی می شود .
برای سک سکه عملکرد فیزیولوژیکی شناخته نشده و نیز مکانسیم آن هنوز مشخص نیست با این حال راههای مختلف عصبی که باعث این رخداد می شوند از جمله اعصاب واگ و زنجیره سمپاتیک را در ایجاد آن موثر دانسته اند.
در صورت ادامه یافتن و عدم توقف این حالت می توان مسیر ایجاد کننده آن را قطع نمود.