سوراخ بی دلیل بالای مقعد
این سوال را درباره شوهرم می پرسم . مدتی است دو یا سه سانتی متر بالاتر از مقعدشان سوراخی ایجاد شده که نمی دانم

به چه دلیل به مدت چند روز متوالی از آن خون ویا آب خون خارج می شود .البته به دکتر عمومی مراجعه کرده ا ندودکتر بدون

مشاهده آن مطرح کرده است مورد خاصی نیست وگفتند این بسیار خوب است که راه خروجی ایجاد شده است تا عفونت های

بدنتان از آن خارج شود . (البته این حالت بعداز یک هفته خوب می شود).ونیز گفته از خوردن غذاههای گرم نیز خوداری کنند. ضمنا

ایشان ۲۹ سال دارند وسابقه هیچ گونه بیماری در
ایشان نبوده است .

احتمالا همسر شما دچار کیست در ناحیه دنبالچه (روی آخرین مهره ستون فقرات در ناحیه باسن) شدن که مسئله تقریبا رایجی هم هست. این کیست سر باز کرده و عفونت و خونش خارج شده اما به نظر من به امان خدا رهاش نکنید و به جراح عمومی مراجعه کنید تا با راهکارهای ایشون کیست کاملا تخلیه شه و بیماری دوباره برنگرده.