سوال فوري
اگه کسی بخواد وزن کم کنه و این اضافه وزن هم موضعی نباشه (در تمام بدن پخش شده)اما نخواد صورتش لاغر بشه به نطر شما راهی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
به نظر من راهي نداره ، چون وقتي اقدام به لاغري مي کنيد و مي خواهيد چربيهاي اضافي در نقاط مختلف از بين بره ، بدن از ذخاير چربي در کل بدن برداشت مي کنه و به بدن نميشه گفت لطفا از صورت برندار و از جاهاي ديگه بردار. البته با اين حال برداشت از مراکز تجمع چربي بيشتر هست ولي چون در صورت همان مقدار کم موجب تغيير در ظاهر ميشه ، بيشتر جلب توجه ميکنه .