سن و رشد قد
میخواستم بدونم کسی که تو سن ۱۳ سالگی به بلوغ رسیده تا چند سالگی میتونه رشد داشته باشه؟
معمولا رشد سریع تا ۱۸ سالگی هستش و تا بیست سالگی روند رشد یک مقدار کند میشه ولی ادامه داره