سنگینی و بی حسی در کل پا
مشکل من اینه که جند مدت پیش حس میکردم انگشت شصت چام خوابه توجهی نکردم و الان حس میکنم کل پای چپم از وسط باسن تانوک انگشتام سنگینه و خیلی سریع خواب میره وکمی هم درد دارم
مشکل از جیه؟اصلا مشکلیه
دوست گرامی تحقیقاً بهترین کار مراجعه به پزشک متخصص داخلیست ،ولی قبل از آن طرز و نوع کار روزانه و نحوه نشستن و وزنتونو ،بررسی کنید.
موفق باشید.