سايز سينه
مي خواستم بدانم بازي كردن با سينه هاي خانم ها باعث بزرگتر شدن آن ها مي شود ؟
و اگر درست است به چه نحوي بايد مالش داد ؟
اين مسئله باعث اختلاف من و نامزدم شده است او مي گويد كه اين كار سينه هاي او را كوچك مي كند
بله ، این امکان وجود دارد که به مرور زمان با ماساژ پستانها، اندازه ها بزرگتر شود.
بهتر است که این ماساژ پس از حمام و با استفاده از ماده های نرم کننده انجام شود (جهت کاهش التهاب و سایش). حرکات دایره وار در کل پستان برای این کار مناسب است و نیز باعث گردش بهتر لنفاتیک و نیز کشف زودتر ضایعات سرطانی در مراحل اولیه خواهد شد.